💧بسم الله الرحمن الرحیم💧 👇👇👇 ✨


استاد پناهیان:

⛔هر روز شالهایتان عقب ‌تر

⛔مانتوهایتان چسبان ‌تر

⛔ ساپورتتان تنگ‌ تر

⛔رژ لبتان پررنگ‌تر میشود  ❓

بنده‌ی کدام خداییید؟

🔴 دل چند نفر را لرزانده‌اید؟

🔴 کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده‌اید؟

🔴 چند پسربچه را به سمت پنهانی دیدن عکس و فیلم مستهجن سوق داده‌اید؟

🔴 چند جوان را به سمت خودارضایی و زنا سوق داده اید؟

🔴 اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را درآوردید؟

🔴 چند دختر بچه را تشویق کرده‌اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کند؟

🔴 چند زن را به فکرانداخته‌اید که از قافله مد عقب نمانند؟

🔴 آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده‌اید؟

🔴 پا روی خون کدام شهید گذاشتید؟

🔴 باعث دعوای چند زن و شوهر، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟

🔴 چند زوج را بهم بی اعتماد کرده‌اید؟

🔴  نگاه‌های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود، به تیپ و هیکلت افتاد؟

🔴  ⛔نگاه های هوس آلود چند رهگذر و...  

🔥           🔥           🔥

🚫چطور؟

🔥بازهم میگویی، دلم پاک است!

🚫چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟

😑بازهم میگویی، مردها چشمشان را ببندندنگاه نکنند؟

 🚫جامعه چاردیواری اختیاری تو نیست!!!