سلام..

خیلی فکر کردم چی بگم که مقدمه ای بشه برای خودم و شما برای ترک دروغ…اما بذارید دروغ رو از نگاه امام علی بگم

توبه از دروغ

 

هر کی مثل من پایست که 10 روز دروغ رو بذاره کنار و کم کم دروغ رو برای همیشه ترک کنه تو قسمت نظرات اعلام آمادگی کنه و یه فرمول برای دروغ نگفتن بگه

فرمول مخصوص من : یا حرف نمیزنم یا دروغ نمیگم